Kasa fiskalna novitus raport okresowy

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcji gospodarczej ma jeszcze szerszą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania z obecnego celu.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak szczerze nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich notować na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w jakości naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą jeszcze korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych znaczył w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.