Uziemienie jak gleboko

Uziemienie to typowa dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje wtedy proces okazujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią również w sukcesie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie pokazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję dzieli się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku a jego konstrukcja określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić dokonane solidnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim sensie rzuca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być montowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej także mogą ulec uszkodzeniu.